Donation is Appreciated

Enter Amount:

Shire Time, Ethiopia

DAS is on Facebook

Facebook Image

Calendar

Eastern Time (US & Can)

 

ፅምብል በዓል ሜኖሶታ!

መበል 14ተ ዓመት ምስረታ ማሕበር ልምዓት ሽረ ጨንፈር ሰሜን ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ፈረንጂ

ካብ ዓርቢ ሰነ 23/2017 ክሳብ ሰንበት 25/2017 ኣብ ሜናፖሊስ ሜኖሶታ ብዘሕብንን ውዕውዕ

ህዝባዊ መንፈስ ተዓጂቡ ብዓወት ተዛዚሙ።

 

ፌስቲቫል ሜኖሶታ ማሕበር ልምዓት ሽረ ብድምቀት ንኽበዓል ዘይተሓለለ ፃዕርን ተወፋይነትን

ንዘርኣዩ ንኣባላት ጨንፈር ሜኖሶታ ንከምኡውን ናይቲ ቦርድ ስራሕ መካየድቲ ብሽም ኣባላት

እታ ማሕበር ዘለዋ ከበሬታን ምስጋና ንክትገልፅ ትፈቱ - የቐንየልና በዓኹም ኮሪዕና ኢና

 

ውዳበ ሓይሊ እዩ!

ማሕበር ልምዓት ሽረ ሰሜን ኣሜሪካ


 

ብበዓል ሙያ ዝተዳለወ ቪድዮ ክሳብ ዝበፅሓኩም ንግዚኡ በዚ ተኣንገዱልና 

 

altalt

altalt

altalt

altalt

 


ዓብይ ትፅቢት ዝግበረሉ መበል 14ተ ማልሽ-ሰኣ ዓመታዊ ክብረ በዓል አብ ሚኒሶታ (June 23-25, 2017)

ትሕዝቶ
      *** ድሙቕ ባሕላዊ ምሸት ምስቲ ፍሉጥ ደራፊ ሙሉብርሃን ፍስሃ (ዋሪ) ከምኡውን በርሀ ኣማረን ዲጄ ፊሊ

      *** ብነፃ ናይ ድራር እንግዶት

      *** ዓመታዊ ኣኼባን ሕቶን መልስን ዝወሃበሉ ዓብይ መድረኽ

      *** ናይ ክብሪ ጋሻታት ዝሳተፍሉ

      *** ብመናእሰይ ዝቐርብ ምርኢት

      *** ከምኡዉን ፒክኒክ. . . እንታይ’ሞ ተሪፉ ኩሉ ተሰናዲዩ ይፅበየኩም ኣሎ

ንዝበለፀ ሓበሬታ 651-500-8491 ወይ 651-399-2237 ኢልኩም ተወከሱና።

altalt

altalt

 

መልዕኽቲ ካብ ግዝያዊ ኣመራርሓ ኮሚቴ

alt


ክቡራት ኣባላትን ደገፍትን -

ብበዓል ሙያ ዝተዳለወ ቪድዮን ፎቶግራፋትን ክሳብ ዝበፅሓኩም በዚ ስላይድ ሸው ንግዚኡ ተኣንገዱልና። - ማሕበር ልምዓት ሽረ ሰሜን ኣሜሪካ


ፌስቲቫል ማሕበር ልምዓት ሽረ ሰሜን ኣሜሪካ ብዕውት ኩነታት ተዛዚሙ!

መበል 13ተ ዓመት ምስረታ ማሕበር ልምዓት ሽረ ጨንፈር ሰሜን ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ፈረንጂ ካብ ዓርቢ ሓምለ 22/2016 ክሳብ ሰንበት 24/2016 ኣብ ኣትላንታ ጆርጂያ ብዘሕብን ውዕውዕ ህዝባዊ መንፈስ ተዓጂቡ ብዓወት ተዛዚሙ። ፌስቲቫል ኣትላንታ ማሕበር ልምዓት ሽረ ብድምቀት ንኽበዓል  ዘይተሓለለ ፃዕርን ተወፋይነትን ንዘርኣዩ ንኣባላት ጨንፈር ኣትላንታን ከምኡውን ናይቲ ቦርድ ስራሕ መካየድቲ ብሽም ኣባላት እታ ማሕበር ዘለዋ ከበሬታን ምስጋናን ክትገልፅ ትፈቱ፡- የቐንየልና በዓኹም ተሓቢና ኢና።
 
ከምቲ ልሙድ ስራሕቲ ድማ ተጠያቕነትን ተሓታትነትን ብዘለዎ ኣካይዳ ኣብ ዝቕጽል ቁሩብ መዓልቲ እቲ ጠቕላላ ዝተረኽበ ዕቶት ፣ እቲ መፃኢ መደባት ፣ ከምኡውን ብበዓል ሙያ ዝተዳለወ ቪድዮን ፎቶግራፋት ክበፅሓኩም ክንገብር ኢና ።
 
ውዳበ ሓይሊ እዩ!
ማሕበር ልምዓት ሽረ ሰሜን ኣሜሪካ
 
altalt
altalt
altalt
altalt
altalt

DAS-NA’s active family member Engineer Teshale Tesfayi and Mrs. Haregewoyni Berhie built a fully functional Health center in Adwa suburb. The family of Engineer Teshale funded 100% from their own pocket, which is over $250,000 US dollar. The health clinic is named after the late father of Mrs.Haregewoyni ”Berhie G/medhin Health Center”. Previously, Ato Teshale & his family single-handedly funded the entire construction of an elementary school in Shire Endasilassie. Engineer Teshale has been actively involved by generating positive changes in Ethiopia and leading by example. Congratulations to you - Ato Teshale and the family for the outstanding works.

altalt

altalt


ማሕበር ልምዓት ሽረ ጨንፈር መቐለ ብዝሓለፈ ወርሒ ዕውት ዝኾነ 3ይ ዓመታዊ ኣኼባኣ ኣሳሊጣ እያ። ኣብቲ ኣኼባ ዓመታዊ ገምጋም ኣካይዳ ፣ መፃኢ ትልምታታ ቐይሳ ከምኡውን ሓዱሽ መረፃ ኣካይዳ ንመፃኢ ኣመታት ክመርሑ ዝኽዕሉ ቦርድ ኣባላትን ኦዲት ኮምሽን ብምምራፅ ዋዕላኣ ዛዚማ እያ።

ሙሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ዋዕላ ብቪድዮ ዝተቐርፀን ናይ ወላዲና ግራዝማች ሓዱሽ ኑርሕሴን ቃለ መሕተት ኣብ ቐረባ እዋን ከነቕርበልኩም ኢና። ንዝበለፀ ሓበሬታ www.dasna.org ኢልኩም ተወከሱና።

alt

alt alt

 

Words for Today - Social Media. 

alt


Please buy the DVD! Support a good cause (DAS-Australia). 

alt

Letter from Head Office(Shire)

alt

Tigregna version of DAS-NA Bylaw and the Audit commission rules and regulations - click it here.

alt


 

Your donation is appreciated

Let us help the children who are less fortunate to get their school supplies. Please be part of the noble cause and sponsor at least "ONE CHILD", which will cost you $2 dollars per month ($24/year). For more information, please email us to admin@dasna.org  - Thanks in Advance!!

altalt


Message from DAS-NA Executive Board

alt


በኢትዮጵያ የትግራይ ክልል ከተማ በሆነችው ሽሬ እንዳስላሴ እና በእስራኤል አሽኬሎን ከተማ መካከል የከተሞች ጉድኝት ስምምነት ተፈርሟል። ስምምነቱን የፈረሙት የሁለቱ ከተሞች ከንቲባዎች በተለይም በዘመናዊ የመዘጋጃቤት አስተዳደር፣ ባለሙያዎች ልውውጥ፣ ባህል፣ ስፖርት፣ ንግድ እና ኢንቨስተመንት ዘርፎች ዙሪያ በጋራ በመስራት የከተሞቹን ትስስር ለማጠናከር ተስማምተዋል።

altብልዕሊ 417 ሚሊዮን ብር ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ዝህነፅ መዕርፎ ነፈርቲ ጀነራል ሓየሎም ኣርኣያ መፃኢ ወርሒ ጥሪ መወዳእታ ብኢንተርፕራይዝ ህንፀት መንገድታት ኢትዮጵያ ህንፀቱ ክጅመር እዩ፡፡

alt


Let us help the children who are less fortunate to get their school supplies. Please be part of the noble cause and sponsor at least "One Child", which will cost you $24/year ($2 dollars per month). For more information, please email us at admin@dasna.org.


alt


alt

alt


A young web designer, Kibrom Gebre has just launched a website about Shire Endasilassie. This is really a good start to advertise the city resources, investment opportunities and other tourism information.  We congratulate Kibrom for creating this attractive web. . . Keep it up!

We encourage the public to visit his web. . .www.shire-indaselassie.com/

alt

Latest Articles/Posts

Short article about DAS (Henok Mulualem and Thomas Mekonnen, 11/02/2012)

Message from the desk of DAS-NA (Solomon Siyoum, DAS-NA Secretary 9/30/2012)

Message from New Elected Chairman (Mamay Siyoum, DAS-NA Chairman 6/14/2012)

A Shirean scholar's (Aboy Gedamu) dedication to his people (Negede Gedamu, 6/12/2012)

DAS-NA 8th Anniversary Report (DAS-NA Excecutive Leaders, 8/29/2011 )

Urgent message from DAS - North America branch (Alemseged Mesfin, Former DASNA Chairman, 10/22/2010 )

Message from the New elected DASNA Chairman (Alemseged Mesfin, Former DASNA Chairman, 7/6/2010)

Former Chairman Speech at 7th DASNA anniversary in Washington DC (Kiros Araya, Former DASNA Chairman,7/3/2010 )

Letter of Condolences from DASNA (DAS-NA, 6/25/2010 )

Click here to Pay Tribute to Memhir Afeworki (DAS-NA, 6/25/2010 )

Sympathy to Losses of Seattle, WA House Fire Tragedy (DAS-NA, 6/16/2010 )

Message from DAS Vice President (Memhir ZereAye Gebretatious, V. President - DAS   6/10/2010)

DASNA 7th Anniversary Flyer July 3, 2010 - Washington DC (DAS-NA, 5/1/2010 )

Condolences in Response to Terrorist Attack in Adi-Daero, Tigray (DAS-NA, 4/26/2010)

Reflecting on DASNA 6th Anniversary - Seattle, WA (Solomon Siyoum, 6/12/2009)

Best Poem from DASNA member "Ane Do YersaEi" (Memhir Afeworki GebreEgziabher, Former colorado Chairman7/15/2009)

Best Poem from DAS member "Shirena" (Thomas Mokonen, DAS Reporter, 7/15/2009)

 
alt
 

Shire Airport Passenger Terminal Design 

 

 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
  

 

Shire Location

በዝሒ ጎብነይቲ ካብ 2010

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday825
mod_vvisit_counterYesterday302
mod_vvisit_counterThis Week4508
mod_vvisit_counterLast Week7982
mod_vvisit_counterThis Month20240
mod_vvisit_counterLast Month10860
mod_vvisit_counterAll1794337

We have: 42 guests online
ናሕትኩም IP: 54.159.30.26
 , 
ሎማዓንቲ ዕለት: Feb 24, 2018

Home | About us | Membership | Links | Feedbacks| Contact us

Copyright © 2018 Development Association of Shire in North America. All rights reserved.Joomla Template by Joomlashack